Trwa wczytywanie produktów

Częste pytania

 

Co to jest spad?

Jest to obszar druku, który wychodzi poza krawędź ostatecznej publikacji (krawędź cięcia publikacji). Wykorzystanie spadów daje gwarancję, że obszar druku będzie dochodził do krawędzi po przycięciu arkusza. W każdym projekcie, bez względu na jego rodzaj, spad powinien wynosić minimum 2mm, choć może być również większy.

Co to jest wewnętrzny bezpieczny margines? 

W projektach przesłanych do drukarni należy uwzględnić wewnętrzny margines bezpieczeństwa, w którym nie powinny znaleźć się ważne elementy. Jest on wymagany ponieważ w procesie cięcia arkusza końcowego mogą wystąpić niewielkie przesunięcia, które są wynikiem procesu technologicznego, co może skutkować obcięciem ważnych elementów. Bezpieczny margines wewnętrzny dla wszystkich projektów wynosi minimum 3mm i więcej.

Jak przerobić projekt z RGB na CMYK?

Proces konwertowania kolorystyki projektu z palety RGB na CMYK najlepiej przeprowadzić w pliku źródłowym projektu – czyli za pomocą programu komputerowego, w którym projekt został stworzony. W zależności od programu graficznego, w którym powstał projekt konwersja jest przeprowadzana w inny sposób. Konwersja powinna być przeprowadzona przez klienta z uwagi na częstą zmianę kolorystyki wynikłej w procesie konwertowania.

Jak przygotować maskę lakieru?

 1. Przyjmowane są tylko pliki PDF. W tym miejscu można pobrać przykładowy plik wizytówki z lakierem UV. 

 2. Dokładność pasowania lakieru UV to 0,5mm.

 3. Odradzamy zadawania lakieru w przypadku tekstów poniżej 13pkt oraz elementów graficznych mniejszych niż 1mm.

 4. Plik powinien być przygotowany według poniższych wytycznych:

 

 

Obiekty, które obrazują lakier UV muszą mieć zadaną wartość 100% K i być idealnie spasowane z grafiką.

Maskę lakieru UV wybiórczego należy przygotować jako:

 • obiekt będący wektorem ze 100% nasyceniem czarnego koloru (C:0 M:0 Y:0 K:100);

 • w postaci bitmapy w rozdzielczości 300dpi (C:0 M:0 Y:0 K:100);

 

 

W celu realizacji produktu zadrukowanego dwustronnie, który jest uszlachetniony folią matową oraz lakierem UV wybiórczym, wymagane jest przesłanie pliku PDF czterostronicowego, w którym:

PIERWSZA strona jest projektem graficznym
DRUGA strona pliku zawiera projekt graficzny, który ma znajdować się na drugiej stronie wydruku
TRZECIA strona pliku posiada maskę lakieru UV, która na końcowym etapie wydruku znajdzie się na pierwszej stronie projektu graficznego
CZWARTA strona pliku zawiera maskę lakieru UV, która znajdzie się na drugiej stronie projektu graficznego


Na bazie tej analogii dla wizytówek kartonowych (lakierowanie jednostronne) należy przygotować plik trzystronicowy. W tego rodzaju wizytówkach strony niepowlekane nie zostaną lakierowane, a więc:

PIERWSZA strona stanowi projekt graficzny znajdujący się po stronie powlekanej
DRUGA strona pliku zawiera projekt graficzny druku znajdujący się na drugiej stronie, która jest niepowlekana
TRZECIA strona pliku posiada maskę lakieru UV dla pierwszej strony projektu graficznego, która znajduje się po stronie powlekanej

W jaki sposób przygotować projekt oparty o wykrojnik?

W celu przygotowania projektów sztancowanych czyli takich jak np. zawieszki, teczki itp., konieczne jest używanie plików makiet, które dostępne są na kartach produktów. Pliki makiet są zmieniane w zależności od wariantu, dlatego należy je pobrać dopiero po wybraniu wariantu produktu (np. teczka lux) oraz na ich podstawie przygotować projekt. W trakcie etapu projektowania nie należy zmieniać wymiarów wykrojnika oraz projektu – projekt powinien być przystosowany do makiety z zachowaniem marginesów wewnętrznych oraz spadów. Najlepszym rozwiązaniem służącym efektywnej pracy jest umieszczenie w projekcie osobnej warstwy z wykrojnikiem, którą należy zablokować celem uniknięcia zmian, natomiast sam projekt tworzyć na osobnych warstwach, położonych poniżej szablonu wykrojnika.

Czy należy umieścić wykrojnik w projekcie?

Tak. W przypadku produktów sztancowanych, czyli takich które wymagają wykrawania przy wykorzystaniu wykrojnika, niezbędne jest przesłanie projektu wraz z wybranym wykrojnikiem, który można znaleźć na karcie produktu. W innym przypadku nie będziemy posiadać informacji odnośnie rodzaju wykrojnika, który ma posłużyć do wycięcia pracy.

W jaki sposób umieścić wykrojnik w projekcie?

W przesłanym pliku powinny znajdować się dwie strony – na pierwszej winien znaleźć się wyśrodkowany projekt (bez umieszczonego wykrojnika), na drugiej wyśrodkowany wykrojnik (bez projektu). Dopuszczalnym jest umieszczenie wykrojnika w projekcie na jednej stronie, jednakże w takim wypadku wszelkie linie wykrojnika oraz linie wymiarowania muszą być zamienione na dowolny kolor PANTONE, który (co bardzo ważne!) nie został użyty w samym projekcie.

W jaki sposób przygotować plik do nadruku UV na gadżetach reklamowych?

W celu poprawnego przygotowania pliku, ze strony produktu należy pobrać makietę produktu, a następnie zaprojektowaną grafikę umieścić wewnątrz obszaru znakowania. Obszar znakowania znajduje się wewnątrz niebieskiej przerywanej linii, której nie należy przekraczać. Projekt nadruku UV nie wymaga marginesów wewnętrznych oraz spadów.

Poniżej znajdują się zasady przygotowywania projektów do nadruków UV na gadżetach:

 • do nadruków przyjmowane są pliki w formacie PDF, w skrajnych sytuacjach możliwa jest odpłatna konwersja z innego formatu, po etapie wstępnej analizy plików przez grafików.

 • Blisko granicy obszaru znakowania nie należy umieszczać ramek, linii itp. - tolerancja położenia nadruku wynosi ±1 mm

 • w pliku z projektem powinna znaleźć się tylko projektowana grafika oraz teksty zamienione na krzywe. Z projektu należy usunąć wszelkie elementy szablonu takie jak np. kontury, bitmapy gadżetów czy linie wymiarowania.

 • Elementy w projekcie muszą zostać przygotowane przy wykorzystaniu palety CMYK, także obrazy rastrowe (zdjęcia, tekstury) muszą zostać zamienione na CMYK. W przypadku wykorzystania niewłaściwej kolorystyki w projekcie, nadruk będzie błędnie odwzorowywał kolory co nie może być podstawą do reklamacji

 • czarne elementy w projekcie muszą zostać przygotowane w postaci C-0%, M-0%, Y-0%, K-100%; nie ma potrzeby podbijania czerni przy wykorzystaniu innych składowych.

 • Nadruk na gadżetach może być wykonany przy użyciu dodatkowego koloru białego; biały poddruk jest konieczny przy druku na powierzchniach przeźroczystych oraz kolorowych;

 • elementy projektu, które zostały zdefiniowane jako C-0%, M-0%, Y-0%, K-0% nie zostaną wydrukowane

 • przejścia tonalne muszą posiadać wartości wyższe niż 5% oraz zawierać szum, który zapobiegnie pasmowaniu

 • najlepsza jakość wydruku grafik rastrowych uzyskiwana jest przy rozdzielczości 600dpi

 • wszelkie czcionki muszą zostać zamienione na krzywe

 

Najcześciej popełniane błędy:

Przesłany projekt został przygotowany w przestrzeni RGB zamiast CMYK

Wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki oraz inne elementy znajdujące się w projekcie muszą zostać przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK. Często zdarza się, że w przesłanych elementach niektóre elementy jak np. zdjęcia przygotowane są z wykorzystaniem przestrzeni RGB. Należy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę, ponieważ zmiana przestrzeni barwnej z RGB na CMYK w drukarni z pewnością spowoduje zmianę kolorystyki obiektów, co w efekcie końcowym da inne kolory na wydruku od zamierzonych.

W projekcie nie uwzględniono spadów

Każdy z projektów przesłanych do drukarni musi zawierać tzw spad – jest to obszar wydruku, który wychodzi poza krawędź w ostatecznej publikacji (krawędź cięcia).
Wykorzystanie spadów jest gwarancją, że obszar druku będzie przylegał do samej krawędzi po przycięciu arkusza. W każdym projekcie niezależnie od rodzaju, spad musi wynosić minimum 2mm (można umieścić większy).

 

Ważne elementy takie jak tekst lub logo są umieszczone na linii cięcia lub w jej bliskich rejonach

W każdym z projektów przesłanych do drukarni konieczne jest uwzględnienie wewnętrznych marginesów bezpieczeństwa, w których nie można umieszczać istotnych elementów. Jest to niezbędne ponieważ w trakcie procesu cięcia arkusza do formatu końcowego, mogą pojawić się niewielkie przesunięcia będące wynikiem technologii, co w rezultacie spowoduje, że ważne elementy zostaną obcięte. Bezpieczny margines wewnętrzny dla wszelkich drukowanych projektów wynosi minimum 3mm i więcej.

Przesłany projekt nie został przesłany w formacie jaki został zamówiony

Zdarza się że przesłany projekt nie jest wykonany w formacie w jakim został zamówiony np. zamówiono ulotkę a4, natomiast projekt został przesłany w formacie a5. Prosimy o zwracanie uwagi na format projektu.

Projekt zawiera cienką linię obrysowującą projekt po krawędzi cięcia.

Przesyłane projekty nie mogą zawierać widocznych obrysów, ponieważ ze względu na wykorzystywaną technologię mogą w rezultacie zostać umieszczone w produkcie finalnym. W celu właściwego przycięcia arkusza wymagane jest jedynie aby w projekcie zostały uwzględnione spady, margines wewnętrzny oraz aby projekt został wyśrodkowany względem strony.

Kolorystyka wykorzystana w czcionce jest nieodpowiednia dla jej rozmiaru

Wymagania odnośnie kolorystyki oraz wielkości czcionki są zależne od jej rodzaju oraz tego czy czcionka jest typu jednoelementowa lub dwuelementowa. W czcionce jednoelementowej grubość linii znaków jest taka sama (np. Arial), czcionka dwuelementowa posiada grubość linii znaków, która jest zróżnicowana poprzez np. przewężenia (Times New Roman). W przypadku czcionki typu jednoelementowego oraz druku w kontrze na bazie koloru składającego się z więcej niż jednej składowej z palety CMYK (np. kolor czerwony C-0%, M-100%, + Y-100%, K-0%), minimalna wielkość dla czcionki to 8pkt. Jeśli kolorystyka czcionki zostanie zmieniona na tylko jedną składową z palety CMYK (np. kolor czarny K-100%) lub kolor PANTONE, minimalna wielkość jaka będzie możliwa do uzyskania to 5pkt.

Dla czcionki dwuelementowej oraz druku w kontrze przy wykorzystaniu koloru składającego się z więcej niż jednej składowej palety CMYK, minimalna wielkość czcionki to 10pkt, natomiast dla kolorystyki, która składa się z tylko jednej składowej, rozmiar czcionki wynosi 7pkt.

Większe powierzchnie koloru czarnego zostały wykorzystane tylko z koloru czarnego (C-0%, M-0%, Y-0%, K-100%).

W celu polepszenia efektów wizualnych i estetycznych sugerowane jest przygotowanie takich elementów jak np. duże połacie czarnego tła, czy też duże i grube litery zostały przygotowane przy użyciu kilku składowych np. C-40%, M-30%, Y-30%, K-100%. Porada ta nie dotyczy maski lakieru UV.

Suma składowych palety CMYK przekracza dopuszczalną normę dla danego papieru

Przy druku standardowym z palety CMYK, kolor każdego elementu składa się z jednej lub kilku składowych, z których każda może zawierać się w przedziale w zakresie od 0 do 100%. Dla druku offsetowego wykonywanego w naszej drukarni przewidziane są maksymalne wartości sum składowych, których w projekcie nie należy przekraczać z racji aspektów technologicznych. Dla papierów powlekanych takich jak np. kreda matowa wartością dopuszczalną sum składowych to 320% (jest to wartość graniczna), natomiast dla papierów niepowlekanych takich jak offset maksymalna wartość wynosi 240%. Projekty, w których zostaną przekroczone graniczne sumy zostaną odrzucone lub odpłatnie skorygowane.

Niewłaściwa kolorystyka projektu względem zamówienia

Koniecznym jest aby kolorystyka znajdująca się w pliku projektu odpowiadała kolorystyce zamówionej pracy. W sytuacji, w której w projekcie znajdują się obiekty wykonane w kolorze PANTONE, natomiast zamówiona praca wskazuje na CMYK, w takiej sytuacji kolory zostaną zamienione na kolory z palety CMYK, co prawdopodobnie spowoduje, że finalna kolorystyka wydruku będzie się różnić od tej wykorzystanej w projekcie.

Różne strony tego samego projektu posiadają różne orientacje stron

Każda strona projektu w wielostronicowej pracy musi zostać wykonana w tej samej orientacji. W sytuacji, w której w projekcie jedna strona jest wykonana pionowo, natomiast inna poziomo, należy ją obrócić na arkuszu, nie zmieniając przy tym orientacji strony. Podczas obracania projektu na arkuszu należy mieć na uwadze, że podczas wydruku drugiej strony orientacja arkusza zmieni się względem osi pionowej (zostanie obrócony).

Poziomy projekt ustawiony na pionowej stronie

W celu wykluczenia zagrożeń związanych z nieprawidłową osią obrotu, wszelkie prace poziome muszą zostać umieszczone w orientacji poziomej strony (jednakowa orientacja dla wszystkich stron). Praca na wydruku odwracana jest zawsze względem osi pionowej.

Projekt nie został umieszczony na środku arkusza

Projekty przesłane do druku muszą zostać wyśrodkowane. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której umieszczono projekt wielkości np. A6, na stronie wielkości A4 i umieszczonym w sposób wysunięty, w którymś z kierunków.

Maska lakieru UV została przygotowana z innych składowych niż czarny

Dla produktów, w których wykorzystano uszlachetnienie lakierem UV wybiórczym, niezbędne jest wykonanie maski lakieru tylko i wyłącznie za pomocą koloru czarnego (C-0%, M-0%, Y-0%, K-100%) bez względu na powierzchnię lakieru.

Projekt nie pasuje do wykrojnika

W trakcie projektowania prac sztancowanych takich jak np. teczki, zawieszki itp. należy zwrócić baczną uwagę na sposób dopasowania projektu do wykrojnika. Dla zamówionej pracy projekt musi zostać przygotowany w oparciu o makiety dostępne na karcie produktu w wybranym wariancie.

Projekt nie zawiera wykrojnika

Należy pamiętać aby zawsze w pliku do druku zostały umieszczone kontury wykrojnika, naniesione na sam projekt lub na osobnej stronie. W przeciwnej sytuacji nie posiadamy informacji który z wykrojników należy zastosować do wybranej pracy.

Plik zawiera jedynie stronę z projektem z naniesionymi konturami wykrojnika

Pliki prac projektu, które muszą być sztancowane powinny posiadać osobną stronę projektu bez naniesionego wykrojnika oraz osobną na sam wykrojnik. Dopuszczalnym jest naniesienie wykrojnika na projekt na jednej stronie, jednakże w takiej sytuacji wszelkie linie wykrojnika oraz ewentualne linie służące do wymiarowania muszą zostać zamienione na dowolny kolor z palety PANTONE, który (bardzo ważne) nie został użyty w samym projekcie.

Plik zawiera jedynie stronę z projektem, w której zawarty jest wykrojnik w PANTONE, który jednocześnie jest użyty w samym projekcie.

Dopuszczalnym jest naniesienie wykrojnika przy wykorzystaniu koloru PANTONE na projekt na jednej stronie, należy jednak mieć na uwadze, że kolor PANTONE wykrojnika BEZWZGLĘDNIE nie może zostać użyty w samym projekcie.