Trwa wczytywanie produktów

Specyfikacja

 

Specyfikacja

 1. Materiały cyfrowe potrzebne do realizacji zlecenia powinny być przesłane za pośrednictwem strony internetowej lub wysłane na serwer FTP przy pomocy dowolnego klienta FTP, ustawionym w trybie pasywnym. Konto FTP jest zakładane indywidualnie po złożeniu zamówienia przez klienta – dane dostępowe zostają wysłane na adres e-mail.

 2. W nazwach plików należy unikać znaków specjalnych oraz diakrytycznych w rodzaju *&#^ etc.

 3. Pliki winny być dostarczone w formacie PDF. Możliwe jest wysłanie pliku w innym formacie, jednakże należy liczyć się z tym, że może to utrudnić realizację zamówienia z powodu np. niezgodności pliku z użytkowaną wersją programu do jego edycji lub jego braku. Pliki PDF powinny być przygotowane zgodnie ze standardem ISO, w zależności od rodzaju papieru – ISOuncoated lub ISOcoated. Istotną kwestią jest aby pliki zostały przetworzone według tych profili ICC na komputerze klienta.

 4. Pliki PDF powinny zostać przygotowane przy wykorzystaniu następujących zasad:
  a) być plikiem kompozytowym (przestrzeń barw CMYK)
  b) teksty powinny być po ostatecznej korekcie
  c) być wygenerowane w jednolity sposób, posiadać identyczne marginesy oraz format strony
  d) wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, ewentualnie zawarte w pliku (embedded)
  e) cienkie linie oraz wszelkie inne elementy graficzne powinny być wykonane przy użyciu jednego koloru
  f) minimalny stopień pisma drukowanego przy użyciu jednego koloru dla krojów jednoelementowych wynosi 5 pkt., dla krojów dwuelementowych 7 pkt. Minimalny stopień pisma drukowanego dla więcej niż jednego koloru lub w kontrze wynosi 8 pkt. dla krojów jednoelementowych, dla krojów dwuelementowych 10 pkt.
  g) generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów jest niedopuszczalne. Czarny kolor przy konwersji z RGB nie może zostać konwertowany do czterech kolorów, natomiast musi do jednego. W celu uzyskania większej głębi koloru czarnego znajdującego się w obszarach apli można dodać 50% cyjanu, ewentualnie stosować rozbarwienie koloru czarnego w proporcjach: C:50% M:40% Y:40% K:100%
  h) mieć uwzględnione prawidłowe marginesy
  i) zawierać strony zespolone rozdziałami (nie należy wysyłać każdej strony osobno)
  j) zawierać puste strony (jeśli występują)
  k) zawartość winna być wyśrodkowana
  l) w pracach dwustronnych orientacja grafiki musi odpowiadać końcowym założeniom, a więc strona lewa do prawej; góra – dół

  Specyfikacja

   

 1. Pliki PDF nie powinny:
  a) zawierać informacji o kątach rastra
  b) być wykonane na serwer OPI
  c) zawierać dwóch użytków na jednej stronie PDF

  1. Rozdzielczość zdjęć znajdujących się w plikach cyfrowych powinna wynosić od 220 do 300 dpi.
  2. Wszelkie elementy graficzne muszą być zawarte w przestrzeni CMYK. Prace przygotowane w przestrzeni RGB lub innym systemie koloru zostaną automatycznie konwertowane na przestrzeń CMYK co spowoduje znaczną różnicę koloru w odniesieniu do projektu oraz pożądanego wyglądu projektu (np. nieciekawa i odmienna kolorystyka). Nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany w kolorystyce spowodowanej automatyczną konwersją na CMYK.
  3. Wszystkie dodatkowe kolory np. systemu Pantone muszą zostać zamienione na CMYK. Dla nietypowych prac zawierających kolory dodatkowe konieczne jest dostarczenie próbnego pliku PDF celem weryfikacji oraz dalszych ustaleń.
  4. Pliki przygotowane do druku czarno-białego powinny być zamienione na grayscale.
  5. Liniatury rastra są używane dla:
  a) papierów powlekanych 175 lpi lub 200 lpi
  b) dla papierów offsetowych 150 lpi
  6. W pracy powinny zostać uwzględnione spady od 2 do 5 mm znajdujące się z każdej strony poza linie cięcia, powinny być również tej samej wielkości ze wszystkich stron pracy. Niedopuszczalnym jest umiejscowienie linii cięcia znajdujących się w spadzie pracy.
  7. Ważne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny być umieszczone w odległości mniejszej niż 3mm od linii cięcia (zalecane 4mm).
  8. W trakcie przygotowania projektu prosimy o unikanie stosowania efektów takich jak: cienie, przeźroczystości, soczewki. Elementy po etapie rasteryzacji często tworzą niepożądane efekty takie jak np. utrata obrazu pod przeźroczystością i inne mniej lub bardziej zmieniające pożądane oblicze projektu.

Wszelkie pliki będące projektem muszą zostać przygotowane do druku z zachowaniem zasad sztuki poligraficznej – nie ingerujemy i nie sprawdzamy projektów pod kątem technicznym oraz merytorycznym. Po indywidualnych ustaleniach możliwa jest odpłatna ingerencja w plik.